Senteret sitt bannerbilde

Stekke Legesenter

Mellom kl. 09.00 - 10.00 prioriterer vi de som har behov for time samme dag, og ber om at det som ikke haster venter til senere på dagen.

 

Ved behov for øyeblikkelig hjelp, ring:
113

 

Ved behov for legehjelp på kveldstid og helg, ring legevakt:
116 117

 

Vi holder åpent hele sommeren, men det vil være redusert kapasitet i uke 26-32 for både leger og hjelpepersonell.
 
Vi ber om forståelse for litt ekstra ventetid på legetimer og andre henvendelser til oss.
 

God sommer!

 

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene. Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker. SMS skal ikke brukes for time samme dag.

 

 

For å redusere vår telefontid, ber vi om at flest mulig bruker SMS for legetimer og bestilling av resepter. 

 

 

Illustrasjon eller bilde for senter


Aktuelt

INFLUENSAVAKSINE 2018/2019

15. oktober 2018

Vi starter vaksinering i uke 43. Ta kontakt med legesenteret pr. telefon/sms for timebestilling.

 

Risikogrupper som anbefales årets influensavaksine;

* Personer som er 65 år eller eldre

* Beboere i omsorgsbolig og sykehjem

* Voksne og barn med kronisk luftveissykdommer,spesielt personer med nedsatt lungekapasitet

* Voksne og barn med kroniske hjerte/karsykdommer, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum og pulmonal hypertensjon

* Voksne og barn med nedsatt infeksjonsresistens

* Voksne og barn med diabetes mellitus (både type 1 og 2)

* Voksne og barn med kronisk nyresvikt

* Voksne og barn med kronisk leversvikt

* Voksne og barn med kronisk, nevrologisk sykdom eller skade

* Voksne og barn med svært alvorlig fedme, dvs kroppsmasseindeks (BMI) over 40

GRAVIDE

* Gravide i 2. og 3. trimester. Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon

Ang. blodprøvetaking

12. oktober 2015

Alle må nå bestille seg time ved sårskift, blodprøvetaking o.l.